travel news

พิพธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

อยากรู้เรื่องราวของชามตราไก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีต้นกำเนิดมาจากนครลำปาง ต้องไม่พลาดเดินเข้าไปทักทายพิพิธภัณฑ์น่ารักๆ แห่งนี้ ที่นี่เก็บรวบรวมเรื่องราวของเซรามิกลำปางหลากหลายแง่มุมให้คุณได้ศึกษาและพาเพลิดเพลินไปด้วยในตัว ตั้งแต่การจัดแสดงนิทรรศการต้นกำเนิดเซรามิกเพื่อการส่งออก สาธิตการผลิตเซรามิกชามตราไก่แบบดั้งเดิม และยังจัดแสดงชามตราไก่ที่เล็กที่สุดในโลก เตามังกรโบราณเก่าแก่ การผลิตถ้วยขนม

Continue reading

travel news

ไร่องุ่นสุพัตรา

ไร่องุ่นสุพัตราได้ถือว่าเป็นสวนเกษตรแห่งหนึ่ง ใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไร่องุ่นสุพัตราแบ่งพื้นที่ปลูกองุ่นไร้เมล็ด จำนวน 50 ไร่ โดยผลิตองุ่นสดไม่มีเมล็ด สำหรับรับประทานผลสด เรียกได้ว่าอาณาจักรแห่งนี้ ทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ของ อ.ปากช่อง ปลูกองุ่นถึง 5 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต สลับเปลี่ยนกันไป

Continue reading