travel news

ไร่องุ่นสุพัตรา

ไร่องุ่นสุพัตราได้ถือว่าเป็นสวนเกษตรแห่งหนึ่ง ใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไร่องุ่นสุพัตราแบ่งพื้นที่ปลูกองุ่นไร้เมล็ด จำนวน 50 ไร่ โดยผลิตองุ่นสดไม่มีเมล็ด สำหรับรับประทานผลสด เรียกได้ว่าอาณาจักรแห่งนี้ ทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ของ อ.ปากช่อง ปลูกองุ่นถึง 5 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต สลับเปลี่ยนกันไป

Continue reading