news

เพิกถอนคำชี้ขาดข้อพิพาท บ่อบำบัดน้ำเสีย’คลองด่าน’

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทคดีบริษัทก่อสร้าง ร้องขอให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินตามสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดี บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกรวม 6 คน ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขดำให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินจำนวน 4,983,342,383 บาท

Continue reading