travel news

ไร่องุ่นสุพัตรา

ไร่องุ่นสุพัตราได้ถือว่าเป็นสวนเกษตรแห่งหนึ่ง ใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไร่องุ่นสุพัตราแบ่งพื้นที่ปลูกองุ่นไร้เมล็ด จำนวน 50 ไร่ โดยผลิตองุ่นสดไม่มีเมล็ด สำหรับรับประทานผลสด เรียกได้ว่าอาณาจักรแห่งนี้ ทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ของ อ.ปากช่อง ปลูกองุ่นถึง 5 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต สลับเปลี่ยนกันไป

นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่องุ่นสุพัตราสามารถ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสลับกับภูเขาที่สามารถมองเห็นใน ระยะใกล้โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณยามเช้าเป็นภาพที่เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง นับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งที่มีสำคัญ นอกจากนี้ภายในไร่องุ่นสุพัตรายังมีร้านค้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากแวะชมและชิม ขนมและผลิตภัณฑ์ของไร่ด้วย ทางไร่สุพัตรามีโปรโมชั่นชิมฟรีไม่อั้นตลอดเวลา นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังไม่ควรพลาดที่จะซื้อองุ่นสด และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น น้ำองุ่น พายองุ่น กระหรี่ทั๊ฟใส่องุ่น ไอศครีมองุ่น ไวท์องุ่น ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สดและใหม่ คุณภาพดี โดยสินค้าเหล่านี้มีจำหน่ายบริเวณร้านหน้าสวน และนอกจากนี้ไร่องุ่นสุพัตรายังมีบริการให้เช่ารถ ATV ชมสวน สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจโดยไร่องุ่นสุพัตรามี 2 ฝั่งถนน สามารถเข้าชมได้ทั้ง 2 ฝั่ง แต่สำหรับ ATV มีป้ายติดไว้ด้านซ้ายด้านเดียว และที่สำคัญ คือ ไร่องุ่นสุพัตรามีบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกองุ่นจากประสบการณ์กว่า 20ปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *