travel news

เฉิงตูมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารรสเผ็ด

Hulunbuir อาจไม่มีประชากรที่จะมาใกล้เคียงกับชื่อ megacity แต่เมืองระดับจังหวัดในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนตามขนาด พื้นที่เขตอำนาจศาลรวมภายใต้ฮูลุนบุร์ยมีพื้นที่ 263,954 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเล็กน้อย มันประกอบด้วยประมาณ 20% ของมองโกเลีย

ในเมืองนี้มีพื้นพรมสีเขียวขนาดมหึมาหนึ่งผืนมีทุ่งหญ้าประมาณ 80,000 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ป่าไม้ 120,000 ตารางกิโลเมตร ด้วยประชากรกว่า 30 ล้านคนฉงชิ่งมีพื้นที่ 82,300 ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เช่นเฉิงตูมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารรสเผ็ด สำหรับนักเดินทางที่หลงใหลในเมืองใหญ่ไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกว่าจีน ด้วยจำนวนประชากร 1.3 พันล้านคนและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศนี้มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ดังนั้นสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็น megacity หรือไม่? โดยทั่วไปมักจะหมายถึงการรวมตัวกันในเมืองจาก 10 ล้านคนหรือมากกว่า