news

เจอโครงกระดูก 187 ศพใต้ไซต์สนามโอลิมปิค

สำนักงานเทศบาลกรุงโตเกียวเผยว่าพบโครงกระดูกของผู้เสียชีวิต 187 ศพที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ภายในสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ในเขตชินจุกุส่วนสาเหตุที่พบโครงกระดูกที่นี่จำนวนมาก เพราะสถานที่ดังกล่าวเคยวัดและสุสาน ตั้งแต่ปี 2275 หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึงปี 2462โครงกระดูกเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเจอ แต่เจอมาตั้งแต่ปี 2556 แล้ว

เพราะเป็นช่วงที่รื้อถอนสนามกีฬาหลังเดิมเพื่อก่อสร้างหลังปัจจุบัน และพบมาเรื่อยๆ จนถึงปี 2558 ซึ่งโครงกระดูกเหล่านี้ มีโครงกระดูกเด็กปะปนอยู่ด้วยส่วนสนามกีฬาหลังใหม่ จะเป็นสถานที่จัดการแข่งกันกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิค ในปีหน้าเจ้าหน้าที่เผยต่อไปว่า โครงกระดูกเหล่านี้จะนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์กรุงโตเกียวเจอโครงกระดูก 187 ศพ ใต้ไซต์สนามโอลิมปิค เทศบาลโตเกียวลั่นเคยเป็นสุสาน