travel news

หลุยเซียน่าบรรลุความสูงของอารยธรรมมนุษย์

ส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จักแม้แต่กับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ จุดยากจนในหลุยเซียน่าบรรลุความสูงของอารยธรรมมนุษย์ยุคแรกในอเมริกาเหนือมันเป็นชื่อของสวนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเนื่องจากชื่อดั้งเดิมได้สูญหายไปตามกาลเวลาเมืองนี้อาจสูงถึง 3,500 BC มากที่สุดเมื่อผู้คนแกะสลักสันเขาหกวงซึ่งเป็นรูปไข่ออกมาจากโลกพวกเขาสร้างกองหินขนาดใหญ่ห้ากองสร้างทางหลวง

และสร้างท่าเรือที่ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแม่น้ำมิสซิสซิปปีได้ง่าย สิ่งนี้ช่วยเปลี่ยนไซต์นี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับเครือข่ายที่ทอดยาวหลายร้อยไมล์ แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยผู้ที่ตามล่าจับปลาและรวบรวมพืชป่าเพื่อเป็นอาหาร แต่การทำฟาร์มยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น โครงสร้างปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี 1600 โดยมีหอคอยเกตเวย์ 14 แห่งคอยปกป้องศาลเจ้าที่ปกคลุมไปด้วยสีสันที่สดใส